GREEN OFFICE

całkowita powierzchnia kompleksu: 33 000 m²
powierzchnia wynajmowalna:  21 300 m²
powierzchnia garaży: 12 300 m²
klasa budynków: B+
projektant: UCEES
realizacja: 2010-2012

ETAP I – Budynek B o wynajmowalnej powierzchni biurowej: 8 000 m2

ETAP II – Budynek A o wynajmowalnej powierzchni biurowej: 3 300 m2

ETAP III – Budynek C o wynajmowalnej powierzchni biurowej 10 000 m2

GALERIA