Inwestycje Infrastrukturalne

Budowa infrastruktury w przestrzeni zurbanizowanej wiąże się z koniecznością spełnienia licznych wymagań formalno – prawnych i współpracy z zarządcami infrastruktury miejskiej, uwzględniając również potrzeby mieszkańców i użytkowników istniejącej infrastruktury. Roboty często wykonywane są na obszarach intensywnie zabudowanych, gdzie występują liczne kolizje i zbliżenia. Zapewniamy wykwalifikowaną i posiadającą doświadczenie kadrę techniczno – inżynierską, która zapewnia wsparcie klientów i gwarantuje sprawne wykonywanie zadań infrastrukturalnych w mieście.

Kompleksowo realizujemy roboty infrastrukturalne w przestrzeni miejskiej. Wykonujemy budowy sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych. Zapewniamy realizację robót drogowych, placów miejskich i osiedlowych wraz z wykonaniem i aranżacją zieleni oraz przestrzeni wypoczynkowych.

Nasza oferta obejmuje także wszelkie prace towarzyszące budowie infrastruktury takie jak przebudowy kolizji, niezbędne rozbiórki czy wycinki lub zabezpieczanie  i adaptacje drzew. Prowadzimy również procedury uzgodnień i odbiorów wykonanej infrastruktury przez gestorów sieci i zarządów dróg.

Wykonujemy prace projektowe, niezbędne uzgodnienia formalno-prawne, pozyskujemy wymagane przepisami decyzje administracyjne, zapewniając całościowe wsparcie klientów w procesie przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych.