OFERTA

KOMPLEKSOWO
REALIZUJEMY

obiekty mieszkaniowe

aranżacje fit-out, aranżacje mieszkań

SPEŁNIAMY OCZEKIWANIA
NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH
KLIENTÓW

– międzynarodowych korporacji
– firm z rynku krajowego
– lokalnych przedsiębiorców

Ponad 20-letnie doświadczenie w branży budowlanej pozwala nam na sprawne i efektywne zarządzanie całością powierzonego procesu inwestycyjnego. Zapewniamy wysoką jakość i terminowość realizacji przy zachowaniu korzystnego stosunku jakości do ceny. Dzięki dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym, stanowimy wsparcie dla Inwestorów przy weryfikacji projektu pod kątem optymalizacji kosztowych i funkcjonalnych przyjętych rozwiązań.

– opracowywanie wytycznych do projektów
– opracowywanie harmonogramów ramowych inwestycji
– koordynacja prac projektowych na etapie opracowania
– optymalizacja kosztów realizacji inwestycji

ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI

Przygotowanie inwestycji do realizacji zawsze dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Zamawiającego. Jako Generalny Wykonawca inwestycji zapewniamy Inwestorom wsparcie w uzyskaniu niezbędnych dokumentów formalnych pozwalających na realizację inwestycji. Gwarantujemy również sprawne przystosowanie terenu inwestycji do realizacji m.in. poprzez wykonanie niezbędnych wyburzeń czy likwidację zbędnych lub przeniesienie istniejących elementów infrastruktury. Zapewniamy opracowanie niezbędnej do realizacji zamówienia dokumentacji projektowej

PRZYGOTOWANIE
INWESTYCJI DO REALIZACJI

– prowadzenie procedur formalno-prawnych celem pozyskania pozwolenia na budowę

W trakcie procesu realizacji inwestycji zapewniamy kadrę posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, a także środki, sprzęt i obsługę prawną gwarantującą profesjonalne wykonanie przedmiotu kontraktu. Dzięki wieloletniej działalności na rynku posiadamy bazę sprawdzonych i doświadczonych firm podwykonawczych, dostawców materiałów i usług, zapewniając prawidłowe i terminowe ukończenie przedmiotu zamówienia. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej gwarantujemy terminową zapłatę należności na rzecz podwykonawców, nie narażając Zamawiającego na odpowiedzialność wynikającą z Kodeksu Cywilnego.

– koordynacja oraz nadzór wykwalifikowanej i doświadczonej kadry techniczno-inżynierskiej
– kontrola realizacji inwestycji zgodnie z ustalonym harmonogramem robót

REALIZACJA
INWESTYCJI

W ramach prowadzonego kontaktu gwarantujemy pełne wsparcie przy dopełnieniu procedur formalno-prawnych celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. W miarę potrzeb Inwestorów oferujemy również pełne wsparcie przy przeprowadzeniu szkoleń i demonstracji zamontowanych systemów i urządzeń dla Zarządców i konserwatorów obiektu. Wraz z przekazaniem obiektu dostarczamy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą opracowaną zgodnie z najwyższymi standardami przyjętymi przez Form Contractor.

ODBIÓR
I ROZLICZENIE

– prowadzenie procedury formalno-prawnej celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie
– przekazanie inwestycji Zamawiającemu