SIEDZIBA OKNOPLAST

OKNOPLAST

całkowita powierzchnia: 1 990 m²
powierzchnia wynajmowalna: 1 620 m²
powierzchnia garaży: 6 770 m²
projektant: Apa ZB
lata realizacji: 2016-2017

Realizacja na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego obejmowała budowę budynku biurowego wraz z wewnętrzmymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, c.o., elektryczną, wentylacji mechanicznej wraz przebudową wewnętrznego układu drogowego, parkingiem, przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej. Bryla budynku składa się z czterech kondygnacji naziemnym o rzucie zbliżonym do prostokąta. Wykonana została jako przeszklona z płaszczyznami elewacji podzielonymi pionowymi żaluzjami z żebrami wykonanymi z blach perforowanych. Konstrukcję budynku tworzy żelbetowy układ płytowo­słupowy z dwoma trzonami komunikacyjnymi. Realizacja obejmowała również wykończenie części wspólnych oraz biurowych dla Inwestora.